müzik nedir, müzik ile ilgili bilinmesi gerekenler, müzik bilgileri, müzik hakkında genel bilgiler

Müzik Nedir ile ilgili yazımıza hoşgeldiniz. Bu yazımızda müzik nedir, müzik ile ilgili bilinmesi gerekenler, müzik bilgileri, müzik hakkında genel bilgiler gibi tabirlerden bahsedeceğiz.

Müzik nedir sorusunun cevabı ile başlayalım isterseniz.

Duyguları ya da imgeleri anlatmak için sesleri melodi, armoni, polifoni gibi biçimlerde düzenleme sanatı; bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların okunması ya da çalınması.

Güzel sanatların en önemli ve en güçlülerinden biridir. Müzikte insan sesiyle, insan sesini taklit ederek yapılmış sazlar temeldir. Bütün güzel sanatlarda olduğu gibi müzik de en ilkel toplumlara kadar uzanmaktadır. Bu konuda en eski belgeler İ.Ö. 4. yüzyıldan kalmadır. Bu yüzyılda Mısır’da nefesli ve telli çalgılar olduğu bilinmektedir. Müziğin şarkı biçimiyle doğduğu, en eski müzik aracı olan insan sesinin uzun süre tek müzik aracı olarak kaldığı kesinlikle saptanmıştır. Eski Çağ müziğinin Yunan uygarlığı üzerinde büyük etkisi oldu. Dönemin büyük filozofları ve matematikçileri olan Aristoteles, Platon, Pitagoras vd.nin müziğe verdikleri biçim, ufak değişikliklerle Orta Çağ’a kadar etkisini korudu.

müzik nedir, müzik ile ilgili bilinmesi gerekenler, müzik bilgileri, müzik hakkında genel bilgiler
müzik nedir, müzik ile ilgili bilinmesi gerekenler, müzik bilgileri, müzik hakkında genel bilgiler

Edebiyat ve çizgisel sanatlarda olduğu gibi, müzikte de her atılım, her sivrilmiş kişi belli bir tarihî sürecin ürünüdür. Ancak müziğe bu bakış açısından yaklaşılması, sınırları belirli bir tarihle ele alınması çok yenidir. 18. yüzyıla kadar müzik kuramıyla ilgilenenler hep çağdaş müzikle sınırlı kaldılar, geçmiş dönemlerin müziğine yönelmediler. Her kuşağın kendi müziğiyle yetinmesi nedeniyle müzik uzun süre ulusların kültür bütünlüğü içinde yerini alamadı. Müzik kuramlarında yavaş yavaş sanat kişiliğinin sürekliliği ilkesi yerleştikçe şiir tarihi, edebiyat tarihi, çizgisel sanatlar tarihi gibi bir de müzik tarihi oluştu. 1757-1781 yılları arasında Rahip Gianbattista Martini’nin yayımladığı “Storia della Musica” (Müzik Tarihi), Yunan müziği sınıflandırmasını ele alan ilk kitap oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir