Quovadis Genesis Yaradılış Nereye 2. BÖLÜM, Kaosun Temel Sebebi

Quovadis Genesis Yaradılış Nereye Kaosun Temel Sebebi

Değerli Blog Takipçilerimiz ; Quovadis Genesis Yaradılış Nereye ? Yazımızın 2. bölümü olan ” KAOSUN TEMEL SEBEBİ ” isimli yazımıza hoşgeldiniz.

Quovadis Genesis Yaradılış Nereye ? 2. Bölüm ” Kaosun Temel Sebebi ” yazımızla ilgili olarak bir açıklama ihtiyacı duymaktayız.

İlk Bölüm başlığında da bu açıklama bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir süre önce elime ulaşan bir yazıyı size duyurmak ve bu konuda ki düşüncelerinizi bilmek istedim. Çünkü gönderici, bu yazının gelecekteki bir kitap çalışmasına esas bir yazı dizisi olacağını, prensipte kabul görmesi ve devamının gerekeceği noktasında bir sonuca varılacak olursa, kitap oluşuna kadar aynı şekilde gönderilerinin devam edeceğini açıklamaktadır.

Ayrıca, genel olarak Dan Brown’ın ” DA VİNCİ ŞİFRESİ ” kitabı sonrası bir köşe yazarımızın,

”Çok güzel incili pazarladı. Yok mu bizde böylesi konularda donanımlı bir kişi. mutlaka olacaktır ”

yazısı üzerine etkilendiğini ve acizane kendi çapında devam etmekte olan çalışmalarına daha bir istekle sarılıp devam ettiğini söylemekte ve tanınmak, bilinmek veya her hangi bir çıkar peşinde olmadığını da ilave ederek yayımlama yöntemi ve adresi olarak ta sitemizi benimsediğini de belirterek neden ve niçinlere gerek olmadığını beyan etmektedir.

Bu yazısı ekinde, bahse konu yazılarından başlangıç bölümü sayılmak üzere yazısını da eklemiştir. Kitabın başarı sağlaması halinde, elde edilecek geliri site ve takipçilerinden belirlenecek bir grup tarafından hayırlı bir amaç için kullanılacaktır. Bu duyuru ile birlikte okuyarak görüşlerinizi belirtmenizi rica ederim. Quovadis Genesis Yaradılış Nereye ? Sonsuz Uzay Zamanda 18 Kozmik Dakika Öncesi isimli 1. Bölümü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.


Quovadis Genesis Yaradılış Nereye Kaosun Temel Sebebi
Quovadis Genesis Yaradılış Nereye Kaosun Temel Sebebi

Quovadis Genesis : Yaradılış Nereye ? 2. BÖLÜM: Kaosun Temel Sebebi !

Yaradılış Nereye ? KAOSUN TEMEL SEBEBİ ?

Dikkat edersek mutlu beklentiler hemen-hemen hiç gelmez veya çok uzun zamanda belki de bir kısmı gelir ancak yaşam süresi kısalmıştır ve de büyük bir hızla anlayamadan bitecek ve geçecektir. Sıkıntılarsa binlerle yılmışçasına çok uzun sürerek ne tükenecek ne de bitecektir. Dertler devamlıdır. Bir yığın olgu ve kavramları bilmeden ve anlamadan uydurduğumuz ve uyguladığımız gibi zaman olgusunu da yanlış mı ölçüyor, ve algılıyoruz yoksa !!!.Peki o halde doğru olan ne? Mutluluklarda yitirilen veya kazanılan zamanı tüm istememize rağmen uzatmak imkanı asla elimizde değil. Mutsuzluklarla boğuşup geçirilen uzun ve bitmeyen zamanı kısaltmakta elimizde değil.

Her iki durumda da galiba :

Rota dışı çizilerek bir şekilde dayatılan yanlış haritalar ve bu haritalara birileri tarafından bilinerek sonradan kazınmış negatif öğütler izlenmekte, ancak bu devasa yanlışlığa rağmen pozitif sonuçlar beklenmektedir ki KAOSUN TEMEL SEBEBİ BU OLMAKTADIR. Bu durumda bekleyenle beklenenin tarafları bulunduğu bekleme olgusunda ters kutuplar oluşturmaktadır.

Yol haritasından ayrılıp farklı enstrüman ve argümanların bulunduğu başkaca haritaların edinilmiş ve izleniyor olması karmaşayı ve beklenmeyen ve de istenmeyen negatif sorunları da beraberinde getireceği için bu süreç doğal olarak isteneni değil beklenmeyen negatif sonuçları doğurmaya peşinen mahkum edilmiş olmaktadır .

  • Her zaman istediğimiz sonuçları bekleriz,
  • İstenmeyen sonuçlarsa hiç beklenmez
  • Ama beklenmeyen bu sonuçlar mutlaka yaşanır…

Bu formülde evrenin odağı olan insanın yeri nerededir? Kimin, kimlerin, neyin veya nelerin inisiyatifine mi terk edilmiştir?

Hakim olunamayan düzen yararına olduğu dayatmasının yanı sıra bireysel inisiyatif ve istem dışında çizilen böylesi rotalara uyarak yürümeye çalışmak mı ? Yoksa kırılamaz olduğu peşin kabulüyle boyun eğmek mi? Yoksa bu sanal zincirleri hiç olmazsa kırmaya kalkışmak mı?

Gerçeği yakalamak, yanlış rotalara ve acı sonuçlarına karşı panzehir oluşturabilmek için karmaşayı tahrik adına böylesi sanal fotoğraflar ve dayatmalarla geçirilmesi istenen zamanı pozitif bağlamda kısaltacak bir yöntem, bir etki-tepki kaynağı olmalı .

Alışılmışın dışında ve beyinlerdeki tüm vidaları sıkıp insanı itecek enerjiyi yoğunlaştıran , patlatırcasına sıkıştırıp anını bekleten, doruklara tırmandıran bir kaynak. Öyle bir kaynak ki güneş kadar sıcak, cıva gibi akıcı, yağmur kadar bereketli, nağmeli olup fırtına sonu dinginliği getirebilecek, beyin dalgalarındaki eksiyi kaldıran, kanla hayat enerjisini hücrelere ulaştıran , saf, temiz el değmemiş bir cevher, gözlerle bakılıp kalple görebilen, kulaklarıyla duyup gönlüyle işiten , her saç teline erdemlerin bağlanabileceği, dudaklarda ve ellerdeki tek temasın binlerce volta ulaşabileceği bir dinamo, ana renk beyaz gibi, mübarek ekmek, aziz su gibi bir kaynak.


İLN MERKEZ ÜSSÜ

Yaklaşık 86 dünya saniyesi olan 18 kozmik dakikalık bir sapmanın yol açtığı zaman depremi sonucu tüm planlama ve inisiyatifler sıfırlanmış buna karşın pozitif karşıtlığın müdahale kabul etmediği bir süreç yaşanmıştı bu kayıp zamanda. Çöken alternatif negatif kaos, acilen yeniden planlanmalı ve uygulanmasına da hemen geçilebilmeliydi. Senkronize düzenlenen tüm iletişim başkanlığı alt birim raporları 2 numaranın hafızasına geçilerek sistem brife edildi. Kullanılan zaman haritaları üzerine yeni negatif rotaların belirlenerek kazınması için 2 numaranın başkanlığında iletişim alt birim başkanlıkları sorumlularından oluşan yeni bir birim kurulmasına, gerekli donanımların bu birime tahsisine ve çalışmalarının ivedilikle rapora bağlanarak 2 numara tarafından onaya götürülmesine kararla toplantıya son verildi.

2 kozmik saniye sonrası yeniden yapılanma birimleri düzenlenerek gereken görevlendirmeler yapılmıştı.

VARLIKLALRIN ZAAF VE TEMEL İHTİYAÇLARINI SAPTAMA ADINA NEGATİF VERİ TABANLI DOMİNİUM MECLİSİ: 3. Bölüm çok yakında sizlerle >>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir